Dela
Referenser

Migrationsverket

I Migrationsverkets snabba utveckling mot en mer digitaliserad verksamhet med allt större uppdrag behövde IT-verksamhetens roll i det strategiska och operativa arbetet klarläggas.


Utmaning: IT deltog i ett stort antal utvecklingsprojekt med omväxlande resultat och hade svårt att hinna med annat än rent operativa uppdrag.
Lösning: med ledningsgruppen för IT och med stöd av GD och deltagare ur ledningsgruppen togs en ny roll fram för It där balansen mellan lång och kort sikt hanterades . Verksamhetsutvecklingsprocessen och förutsättningarna för att lyckas med utvecklingsprojekt sågs också över och en kapacitetsplan togs fram som länkades till verkets långsiktiga utveckling och i balans med behoven av en IT struktur som kunde möta framtida behov av att kunna stödja verksamhetens övergripande mål.
Resultat: Ledningsgruppen IT arbetar nu mycket mer strategiskt och har delegerat de frågor som kan hanteras i linjen. Man har med VU-rådet skapat samsyn runt hur förutsättningarna för att lyckas med utvecklingsprojekt ska etableras och driver färre projekt, med mindre externa konsulter och ändå når effektmålen snabbare och i större utsträckning!