Hoppa till sidans innehåll

David Abrahamsson

BizTalk-utvecklare

Jag är programmerare i själen, jag började med QuickBasic vid 8 års ålder och programmeringen har sen dess följt mig genom livet även om språken har förändrats (C, C++, C#, SQL, PHP, Python, ...). 2013 fick jag upp ögonen för integrationsmotorn BizTalk i och med att jag ville jobba mer verksamhetsnära. I integrationsvärlden hittade jag en bra blandning av verksamhet och teknik där jag får nytta av min teknikbredd. Samtidigt älskar jag att programmera och tar gärna renodlade utvecklaruppdrag ibland.

Områden

 • BizTalk-utvecklare
 • programmerare
 • sql-utvecklare

Om David

Jag är rak, ärlig, intelligent, fruktansvärt envis och duktig när det gäller problemlösning. Yrkesstolthet är ett ledord, jag står för det jag lämnar ifrån mig, även när det gäller tidspressade uppgifter där det inte finns möjlighet att göra "den bästa lösningen". I uppdrag tar jag på mig en mer ledande roll där det behövs och tycker att jag är duktig på att se alla människor i teamet, kanske framförallt de lite tystare. Jag strävar efter att vara utbytbar och delar med mig av min kunskap, jag vill att kunden har mig kvar för att jag är duktig, inte på grund av att jag skapat något ingen annan förstår sig på.

Davids CV

 • SAAB

  Biztalk-utvecklare, arkitekt

  2020 -

  Som en del av kundens integrations-team har David utöver vanligt integrationsarbete i BizTalk jobbat i lokalt installerad Azure med att utveckla script för att automatiskt bygga och driftsätta integrationer. Han har även förbättrat lokala verktyg som används för att strömlinjeforma och effektivisera skapandet av nya integrationer.

  Tekniker, utveckling: C# (.net framework), SqlServer, BizTalk 2013/2020
  Tekniker, drift: Azure DevOps Server build/release
 • CPA Global

  Utvecklare

  2019 - 2020

  David har arbetat i ett agilt team som ansvarat för den kärnfunktionalitet som används av andra team hos kunden. Teamets leverabler var administrationswebbar med single sign on och rättighetshantering, API:er samt kod distribuerad som nuget-paket. Arbetsuppgifterna bestod dels av vidareutveckling och support av befintlig lösning, men även utveckling av helt nya API:er och avveckling av nuget-paketen. Allt byggdes, deployades och driftades i Azure med Ping Federate + OAuth2 för single sign on. Olika nivåer av automatiska tester användes för kvalitetssäkring.

  Tekniker, utveckling: C# (.net framework och core), Automapper, Autofaq, SqlServer, Entity Framework / EF Core, AngularJs, Angular
  Tekniker, drift: Azure DevOps, build/release/test pipelines, AppInsights
  Tekniker, test: MsTest, Moq, Cypress, Karma/Jasmine, Gherkin
 • Södermanlands läns landsting

  Biztalk-utvecklare, integrationsexpert, arkitekt

  2013 - 2019

  David har varit med och startat upp Södermanlands läns landstings integrationskompetenscenter (ICC). Rollerna har under åren varierat från att vara ren BizTalk-utvecklare till att ta ett mer operativt ansvar för teamet och verka som integrationsexpert och BizTalk-arkitekt. David har bland annat varit involverad som arkitekt och utvecklare i bytet av ekonomisystem med alla integrationer som hör därtill.

  2015 var David delat operativt ansvarig för ICC:t tillsammans med en landstingsanställd. Arbetet bestod i att tillse att alla anställda och konsulter i teamet hade något att göra och att man fortsatte arbeta med det inre livet i teamet.

  2016-2017 var David lösningsarkitekt vid införandet av ett nytt beslut- och svarstöd. På grund av problem med leverantören blev han även inblandad i teknisk felsökning av inblandade system.

  2017-2018 var han del av Landstingets i särklass största upphandling (FVIS - Framtidens vårdinformationsstöd), vilket var en upphandling som gjordes tillsammans med 8 andra landsting. I den var David först integrationsexpert i förstudiearbetet gällande integrationer för att sedan få rollen som integrationsarkitekt när projektet FVIS Integrationer startade. Uppdragen bestod i att se över 100+ befintliga integrationer som skulle bytas ut eller uppdateras.

  Parallellt med de specifika uppdragen har David arbetat med utveckling och varit team-medlemmarnas problemlösare. Han har även plockats in som SQL expert då mer komplicerade frågor och procedurer skulle tas fram eller optimeras.

  Tekniker: BizTalk, SQL-Server, c#
 • Toyota Material Handling Europe

  Utvecklare, DBA

  2011 - 2013

  Arbetade med vidareutveckling och underhåll av en mobilitetsplattform som användes av servicetekniker över hela Europa för att hantera service-uppdrag, beställa delar och rapportera tid. Arbetet bestod i att utveckla såväl backend (databas, integration mot affärssystem), frontend (web) samt klient (windows mobile + pc applikation). En viktig del var även att sköta utrullningen av den nya versionen mot nya länder samt att felsöka och prestandaoptimera systemet i drift.

  Nyckelord: Windows CE, C#, SQL Server 2008 R2, SQL Merge Replication, MSMQ
 • Opera Software

  Systemutvecklare, Datorkluster

  2011 - 2011

  Arbetade i Operas statistik-team med att ta fram kundanpassad statistik utifrån mycket stora loggfiler (storleksordningen åtskilliga Terabyte). Arbetet innebar mycket eget ansvar och krävde ordentliga tester och ett noggrant tillvägagångssätt då en körning på live-data kunde ta flera timmar.

  Nyckelord: Testdriven utveckling, Map/Reduce, Hadoop, Python
 • Opera Software

  Systemutvecklare, Android och Blackberry

  2009 - 2010

  Arbetade i ett litet team med att porta och kundanpassa Opera Mini till Android och Blackberry. Arbetet innebar mycket samarbete över internet då teamet var lokaliserat både i Linköping och Oslo.

  Nyckelord: Blackberry, Android, Java, Eclipse
 • Ericsson CPE

  Systemutvecklare, inbyggda system

  2008 - 2009

  Portade en befintlig mjukvaruplattform till ny hårdvara. I arbetet ingick även utveckling av nya drivrutiner till linuxkärnan.

  Nyckelord: C, Linux
 • Egenföretagare

  Kravanalytiker, Systemutvecklare, DBA

  2002 - 2008

  Utvecklade bland annat en webbshop och en webbaserad turistkarta, båda från ax till limpa, som drevs under flera år. David skötte allt kod- och databasrelaterat medan en samarbetspartner gjorde det grafiska.

  Nyckelord: PHP, MySQL

Davids kompetensområden

 • Databashanterare

  MS SQL-server, SQL server
 • Utvecklingsspråk

  SQL, C#, XSL-T
 • Branscherfarenhet

  Hälso-Sjukvård
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare
 • Verktyg & Middleware

  Biztalk

Davids anställningar

 • Ägare, Solutions by David AB

  2015 -

 • Konsult, Sogeti

  2011 - 2015

 • Programmerare, Opera Software

  2009 - 2011

 • Konsult, Enea Services

  2008 - 2009

 • Amanuens inom optimeringslära, Linköpings Universitet

  2006 - 2006

 • Ägare, enskild firma, Abrahamsson Solutions

  2002 - 2008

Davids utbildningar

 • Prosci Change Management Certification, OneAcademy

  2016 - 2016

 • Certified Professional Architect - Microsoft Platform, Distanskurs, 20 veckor

  2014 - 2014

 • Querying Microsoft SQL Server 2012, Microsoft

  2013 - 2013

 • Developing Integration Solutions using Microsoft BizTalk Server 2010, Addskills

  2013 - 2013

 • Civilingenjör IT, utbytesprogram, Granada, Spanien

  2006 - 2006

 • Civilingenjör IT, Linköping

  2002 - 2015

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 587

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning