Hoppa till sidans innehåll

Göran Åkerström

Projektledare

Göran Åkerström - Projektledare och lösningsarkitekt
Som konsult i 26 år har han haft många olika uppdrag på Telia och de sista 6 åren som lösningsarkitekt/projektledare i ett agilt team. Han drivs av att utveckla en verksamhet och att hitta hållbara IT-lösningar som förbättrar för både kund och organisation. Han arbetar även gärna med statistik/uppföljning och brukar kallas för "EXCEL-expert”. Att göra det leder ofta till att man kan dra slutsatser och komma fram till förbättringsåtgärder.

Projektledare/lösningsarkitekt - 2015 -- 2021
Medlem i ett team för mobildatafrågor och ESIM. Några exempel på vad Göran varit med och projektlett:
Fri Surf Social - En tjänst för alla konsumentkunder att kunna surfa fritt på Sociala medier.
EU Roaming Regulation - regulatoriskt krav från EU där all mobildata i EU ska fungera som "hemma".
Senast driftsatta projekt: FWA
Ett fast mobilt bredband för företagskunder. Ett projekt med 700’ kr budget. Lösningen spände över ett antal olika system och utmaningen i detta var integration och gränssnittskommunikation.

Nuvarande stora uppdrag:
Migreringsansvarig - PCRF Replacement 2021 --
Migreringen till ny plattform ska sjösättas efter sommaren 2022. Göran har blivit utsedd av Telia till att vara Migration Lead Sverige. Här har han jobbat fram hur migreringen ska gå till utifrån olika systemperspektiv tillsammans med ett flertal leverantörer och medarbetare på Telia.

SMARTLog - Kravfångst, teamledare, lösningsarkitekt (2011-2015)
Hade en samordnande funktion där Göran gjorde behovsanalyser direkt med "slutkund" (controllers och teamledare på kundtjänst) och omsatte dessa till IT-lösningar.
I uppdraget förekom mycket beräkningar utifrån mål och kriterier då uppdraget gick ut på att bygga och förvalta ett bonussystem (kallat SMARTLog), som uppmuntrade till förbättringar och effektivisering för kundtjänstpersonalen.

Områden

 • Projektledare
 • Lösningsarkitekt
 • Migreringsansvarig

Om Göran

Göran är en lösningsfokuserad, prestigelös, noggrann, punktlig och nätverkande person. Att jobba målinriktat och bidra till ett resultat är viktigt för honom. I projekt är han drivande och tycker om att hålla ett högt tempo. Mina egenskaper i arbetet har jag även nytta av i min sidosysselsättning. Göran har ett intresse i att köpa, renovera och sälja lägenheter. I dessa projekt tar han ansvar för planering, kontakter och genomförande.

Görans CV

 • TeliaCompany

  IT-projektledare/Lösningsarkitekt

  2019 -

  Göran jobbar ca 75% som IT-projektledare/lösningsarkitekt i ett agilt team kallat MDPAP som har hand om alla Telias mobildatafrågor. Exempel på uppdrag där är:
  * PCRF Replacement - Migreringsansvarig till ny mobildataräknare
  * FWA - Fixed Wireless Access
  * Diverse uppdrag kopplat till ESIM, exempelvis att köpa esim via kreditkort för slutanvändare på företagsabonnemang
  ta fram hållbara IT-lösningar.
 • TeliaCompany

  IT-projektledare

  2015 - 2018

  Göran jobbar ca 50-75% som IT-projektledare/ teammedlem i ett agilt team kallat MDPAP som har hand om alla Telias mobildatafrågor. Exempel på uppdrag där är:
  * Fri Surf Social
  * EU Roaming Regulation


  Övriga 25%-50% jobbar Göran i separata projekt. Projekt som Göran har IT-projektlett är tex:
  * Telia Försäkring - nya prispunkter
  * Telia Life
 • TeliaCompany

  Teamledare mm

  2010 - 2015

  Göran drev ett team på mellan 2 och 6 personer som tog fram ett nytt IT-system till Telias kundtjänst kallat SMARTLog. Görans roll i uppdraget var förutom att hålla i uppdraget mot kund:
  * Kravfångst
  * Skriva lösningsförslag
  * Test
  SMARTLog utvecklades agilt och systemet utvidgades till att användas av hela kundtjänst, stora delar av Backoffice för uppföljning, samt Telia Butik.
  SMARTLog användes även av Controllers på Telia och en del i Görans roll blev att utbilda personal på Telia att använda de kuber som skapats i projektet. Göran har en lång erfarenhet av att använda Excel till allehanda statistik och uppföljning.
 • TeliaCompany

  Funktionell Förvaltning

  2008 - 2010

  Telia överlät förvaltningen av Mobill - faktureringssystem för den mobila affären och där tog Göran emot förvaltningen och införde rutiner och dokumenterade upp dessa enligt pm3-modellen. I arbetsuppgifterna ingick att vara kontakt mellan beställare och utvecklare, kravfångst, förbättringsförslag, mm.
 • TeliaCompany

  Funktionell Förvaltning

  2006 - 2008

  Funktionell förvaltning av Telias Säljkanalsystem. I rollen som funktionell förvaltare fungerade Göran som kontaktperson mellan verksamhet och utveckling. Jobbet bestod av Kravfångst, Skriva lösningsförslag samt att Göran på ett mycket förtjänstfullt sätt skapade ett antal förbättringsprojekt för framförallt hanteringen av provisioner till Återförsäljare.
 • TeliaCompany

  Applikationsförvaltning, driftansvarig

  1995 - 2005

  Göran började sin karriär på Telia som databasansvarig för NMT-AHS (AbonnemangsHanteringsSystem) och efter ca 1,5år så övertog han rollen som driftansvarig för 4 personer. Under en omorganisation 1998 så utökades Görans driftansvar till att även omfatta GSM-AHS. Gruppen växte och var som mest 12 personer i ca 5 år.

Görans kompetensområden

 • Systemtyper

  Systemtyper allmänt, Data Warehouse, Systemförvaltning, Systemintegration, Beslutstöd- och BI-system
 • Databaser

  Databaser allmänt
 • Mobila Telesystem

  Mobilsystem allmänt
 • Operativsystem/plattformar

  AIX, G-cos
 • Verktyg & Middleware

  MS Office
 • Drift/Support/Service

  Användarsupport, Datadrift/övervakning, Installation/underhåll, Drift/Support/Service allmänt
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning
 • Tillämpningar

  CRM-system, SOA
 • Ledarskap

  Mentor, Ledarskap allmänt, Styrelseledamot
 • Branscherfarenhet

  Teleoperatörer
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Projektledning
 • Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Integrationstest
 • Utbildning

  Systemvetenskap
 • Roller

  Delprojektledare, Utredare, Kravanalytiker, Systemförvaltare
 • Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, PM3
 • Kommunikation & Information

  Mätningar, utvärderingar, Engelska
 • Utvecklingsspråk

  VBA

Görans anställningar

 • IT-konsult, Konwit

  1995 - 2018

Görans utbildningar

 • Systemvetenskaplig linje, Mitthögskolan

  1989 - 1992

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 541

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning