Hoppa till sidans innehåll

Markus Ludvigsson

Teknisk testare/Testautomation/Kravanalytiker

Med över 15 års gedigen erfarenhet inom IT har Markus specialiserat sig både som teknisk testare och som kravanalytiker med inslag av mer icke-teknisk karaktär. Hans djupa förståelse för testprocesser, kombinerat med hans förmåga att skriva, granska och analysera krav, har gjort honom till en oumbärlig del av många projekt. Driven av innovation har han ständigt utforskat testautomatisering och förenklingar, vilket säkerställer hög produktkvalitet och optimerade arbetsflöden. De senaste åren har Markus specialiserat sig på automatiserad testning, och har skrivit testfall i JavaScript.

Markus har en inneboende nyfikenhet och en stark förmåga att snabbt lära sig nya saker, vilket han värdesätter högt i sina uppdrag. Han har omfattande erfarenhet från alla delar av IT-projekt, från prototypfasen ända till förvaltning, och har genom åren framgångsrikt lett och samarbetat med internationella team.

Områden

 • Teknisk testare/Testautomation/Kravanalytiker

Om Markus

Markus är en positiv och utåtriktad person, vilket har en uppiggande effekt på kollegor och bidrar till att hålla motivationen hög, även under stressiga perioder. Han är en skicklig problemlösare som inte bara tar itu med omedelbara utmaningar utan också tänker framåt för att förebygga framtida hinder. Hans kommunikativa förmåga har visat sig vara ovärderlig när han arbetar med internationella team. Med sin detaljorienterade natur och anpassningsbara attityd, säkerställer Markus att projekt levereras med högsta möjliga kvalitet.

Markus CV

 • Skapafaktura.se

  Grundare, Utvecklare

  2023 -

  Markus har med hjälp av AI tagit fram en tjänst för att skapa fakturor. Markus har gjort utveckling (frontend/backend) samt design och hosting.
 • WINR Medborgardialog

  Produktägare/Grundare/Teknisk Testare

  2020 -

  WINR är en tjänst för att föra medborgardialog. Markus är produktägare på WINR och har i framtagandet av tjänsten haft intervjuer och samarbeten med både kommuner och kommuninvånare för att säkerställa att produkten matchar marknadens behov. Han ansvarar även för kravställning och testning. Markus har gjort testautomatisering med hjälp av cypress för att automatisera produktens grundläggande behov av regression och acceptanstest.
 • Jordbruksverket

  Teknisk testare/Testautomatiserare

  2020 - 2024

  Markus har uppdrag som teknisk testare i projektet Jorden. Han jobbar i ett självorganiserande team med mycket ansvar, där det möjliggörs för mycket egna initiativ och ledning, vilket Markus uppskattar.

  Har under 3 års tid arbetat på Jordbruksverket tillsammans med en kollega för att bygga upp en strategi och ett ramverk för testautomatisering av regressionstester/ny funktionalitet för att spara in både test och verksamhetsresurser. Detta har vi implementerat genom arbete där vi har tagit fram automattester med JavaScript baserat på Cypress ramverk. Jag har varit med i hela kedjan, från uppbyggnad, genomförande och uppföljning/förbättring.

  Att planera och genomföra tester, rapportera fel, läsa och förstå felloggar samt skriva databasfrågor i SQL är exempel på andra arbetsmoment som ingår i uppdraget.
 • ITAB

  Kravanalytiker/Testare

  2018 - 2020

  Markus var kravanalytiker och testare på ITAB i projektet AirFlow (en produkt där hårdvara och mjukvara kombineras för att skapa en unik shoppingupplevelse).

  Han kom in som kravanalytiker men fick även kort därefter rollen som testare. I rollen ingick både kravställning och testning av både mjukvara, hårdvara samt användarflöden. Typ av test som genomfördes var regressionstest och systemtest. Allt med konsumenternas upplevelse i åtanke. Markus egna initiativ och stora engagemang är några exempel på vad kunden uppskattade.
 • Jordbruksverket

  Teknisk Testare

  2017 - 2018

  Markus var delaktig i ett omfattande projekt på Jordbruksverket i framtagandet av ett system för att handlägga ansökningar om EU-stöd till Sveriges lantbrukare. Markus roll var att som teknisk testare säkra kvalitén på produkten. I rollen ingick utöver att skriva & exekvera testfall, även bland annat att skriva SQL-frågor, testning med Rest-klient (Postman), assistera vid acceptanstest samt att hålla i demo för olika målgrupper.
 • Domstolsverket

  Teknisk testare

  2016 - 2017

  Markus arbetade som testare i ett större team på Domstolsverket vars uppdrag var att modernisera den existerande mjukvaran som används av Sveriges Domstolar. Utvecklingsarbetet var testdrivet och Markus utförde både regressionstest, integrationstest och systemtest. En del i uppdraget var också att hitta testdata via SQL-script.
 • Skola24

  Testare/Kravanlytiker/Scrum Master

  2015 - 2016

  Markus uppdrag innefattade att jobba med kvalitetssäkring av Skola24:as produkter (administrationsprogram för skolvärlden). Markus roll var ursprungligen testare men jobbade till slut lika mycket som kravanalytiker och Scrum Master. Markus höll i teamets sprintdemon där nyutvecklad funktionalitet demonstrerades för olika intressenter.
 • Nässjöakademin

  Lärare

  2015 - 2015

  Markus var ansvarig för att planera och genomföra två kurser (Projektledning och Webbutveckling) på uppdrag åt Nässjöakademin Yrkeshögskola på Träcentrum i Nässjö.
 • Sveriges Byggindustrier

  Projektledare/Testare

  2014 - 2015

  Markus fick uppdraget att leda arbetet för att tillsammans med ett större konsultbolags outsouringteam ta fram ett webbverktyg för att visualisera underentreprenörskedjor på byggarbetsplatser. Projektet genomfördes med ett mycket pressat tidsschema men slutfördes i tid med högsta betyg från kunden.
 • Landstingsfastigheter i Jönköping

  Koordinator

  2014 - 2015

  Markus var leveransansvarig i ett löpande uppdrag där offshore resurser från Indien skapade och konverterar objekt i 3D-CAD åt kunden. Markus var leveransansvarig och hans roll innefattade bland annat att ta fram beställningsunderlag och kvalitetsgranska leveranser.
 • ID06 AB

  Projektledning/Kravanalytiker/Testare

  2014 - 2020

  Markus hjälpte ID06 AB med utvecklingen av ID06 Kompetensdatabas, Bolagsdeklaration och Service Portal. Hans roll varierade efter behov mellan projektledning, kravanalytiker och testare. Han var länken mellan utvecklarteamet och produktägare.
 • Tilaajavastuu

  Kravanalytiker

  2014 - 2014

  Markus var kravanalytiker i Sverige för en förstudie där Tilaajavastuu (IT-leverantör till Finlands Byggindustrier) undersökte möjligheten att överföra ett befintligt system från Finland till Sverige.
 • Apporama

  Projektledare/Kravanalytiker/Acceptanstestare

  2014 -

  Markus jobbar som projektledare, kravanalytiker och acceptanstestare i en mindre start-up som tar fram mobilapplikationer. Markus har inom ramen för uppdraget bland annat byggt upp en mall för hur kravspecifikationerna ska se ut som numera tillämpas vid varje nytt projekt.
 • Sveriges Byggindustrier

  Projektledare

  2014 - 2014

  Markus var delaktig i ett projekt åt Sveriges Byggindustrier. Markus var länken mellan kund och offshoreutvecklare i Ukraina vid utvecklandet av en webbaserad lösning.
 • Husqvarna AB

  Support Desk Manager

  2013 - 2014

  Markus var ansvarig för 2a linjens support och dess medarbetare från Sigma och PDB. Schemaläggning, rapportering och processutveckling var några av de ansvarsområden som ingick i uppdraget. Markus var också länken i samarbetet mot 1a och 3e linjens support. Uppdraget bedrevs enligt ITIL. Engagemanget lämnades över till HCL, där Markus var en del av kunskapsöverföringen.
 • Husqvarna AB

  Projektledare

  2012 - 2013

  Markus var projektledare vid införandet av ett nytt flöde till det webbaserade ärendehanteringssystem som han också var Service Manager för. Uppdraget gjordes i samråd med Husqvarnas verksamhet och externa konsulter som stod för genomförandet.
 • Husqvarna AB

  Service Manager

  2012 - 2014

  Som Service Manager har Markus upprätthållit en linjefunktion hos kund som har till ansvar att vara kittet mellan verksamhet och IT-förvaltning för ett webbaserat ärendehanteringssystem.
 • G2 Boss Media

  Scrum Master/Projektledare

  2008 - 2011

  I rollen som Scrum Master/Projektledare för G2 Boss Media så var Markus projektledare för spelproduktion utspridd över fyra team utspridda i världen (Indien, Ukraina, England och Sverige). Teamen bestod av kravställare, grafiker, utvecklare, testare samt teamledare. Markus roll var att planera för vilket team som gjorde vad, koordinera teamen och lösa problem som dök upp under projektens gång.
 • G2 Boss Media

  Mjukvarutestare

  2007 - 2008

  Markus identifierade, skrev och genomförde testfall samt rapporterade fel på mjukvara vilket gav honom en förståelse för vikten av att ha en genomtänkt och effektiv kvalitetssäkring i projekt. Markus var del av ett agilt team.

Markus kompetensområden

 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Testprocessutveckling, Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling, Acceptanstest, Integrationstest, Testsystem utveckling
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, Dataspel/ Internetspel
 • Branscherfarenhet

  Spel
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år
 • Roller

  Team-ledare, Projektledning digitala medier
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt
 • Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Markus anställningar

 • Projektledare, Sigma AB

  2011 - 2014

 • Game Producer, G2 Boss Media

  2008 - 2011

 • Mjukvarutestare, G2 Boss Media

  2007 - 2008

Markus utbildningar

 • ISTQB Foundation, SSTB

  2023 - 2023

 • Science Park Tech Accelerator 2019, Science Park Jönköping

  2019 - 2019

 • ITIL Foundation V3, Malmö

  2013 - 2013

 • IPMA projektledarcertifiering nivå D, Göteborg

  2011 - 2011

 • Certified Scrum Master, Stockholm

  2009 - 2009

 • Kandidatexamen i Mediateknik, Växjö

  2002 - 2007

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning