Hoppa till sidans innehåll

Peter Örn

Projektledning

Att arbeta med program- eller projektledning samt tjänsteutveckling är något jag brinner för. Min ambition är att arbeta inom närliggande eller andra spännande områden där jag kan bidra med min stora kompetens och erfarenhet.
Jag har en teknisk bakgrund inom medicinteknik och logistik främst inom projekt- och programledning.
De senaste 20 åren har jag arbetat med projektledning och tjänsteutveckling inom medicinsk teknik och logistik där jag drivit digitaliseringsprojekt, transformeringsprojekt och arbetat som förändringsledare.
Jag är väldigt intresserad av att leda i förändring och jag har nyligen avslutat en högskoleutbildning, ”Leda digital transformation”, med inriktning förändringsledning och digitalisering.

Områden

 • Projektledning
 • Förändringsledning

Om Peter

Jag fungerar bäst i att leda team i utveckling och utmaning, där jag kan skapa engagemang och få medarbetare att växa i olika sammanhang och roller. Jag gillar mycket att coacha både medarbetare och kollegor. Min kompetens som projektledare ligger inom logistik och medicinsk teknik. För mig är det viktigt att få teamet att leverera över förväntan, att alla känner sig delaktiga i leveransen och inte minst att vi har kul under resan! Jag säkerställer alltid att vi lyckas i våra projektleveranser, jag gillar att se tydliga resultat.

Peters CV

 • Vattenfall AB

  Senior Projektledare

  2022 -

  Införande av ny kontaktcenter plattform för hela koncernen hos Vattenfall (DE/NL & SE).Uppdraget består av Strategi-Kravinsamling-Inköp-Implementation för ny plattform till Vattenfall El distribution AB. Peter driver och ansvarar för den svenska delen som är en del i koncernprojektet. Löptid projekt 2021-2025.
 • Svenska kraftnät, Sundbyberg

  Senior IT Projektledare

  2021 - 2022

  Uppdraget består av att upphandla och implementera ny plattform för ärendehantering/ITSM system för myndigheten Svenska kraftnät. Peter driver projektet och ansvarar för att etablera strategi, kravinsamling med kravspecifikation, anbudsdokumentation och implementation. Svenska kraftnät använder PPS som projektstyrningsmodell.
 • Södersjukhuset Stockholm

  Senior Projektledare

  2019 - 2020

  Peter drev kundimplementationsprojekt inom IKT (Information- och Kommunikations Teknik) med mobila lösningar (smartphones) och digitalisering av arbetsflöden mot kund inom hälso- och sjukvården inom offentlig verksamhet. Införandet av system för meddelandetjänst och patientkallelse för Södersjukhuset Stockholm. Projektet omfattade förstudie med kravanalys, design, projektering, funktions- och acceptanstester, dokumentation, införande och överlämnande. Projektet infördes med stöd av Prince 2-metodik.
 • Södertälje Sjukhus

  Senior Projektledare

  2018 - 2019

  Peter drev kundimplementationsprojekt inom IKT (Information- och Kommunikations Teknik) med mobila lösningar (smartphones) och digitalisering av arbetsflöden mot kund inom hälso- och sjukvården inom offentlig verksamhet. Införandet av system för meddelandetjänst och patientkallelse "Nya Södertälje Sjukhus HD2” där uppdraget var att Ascom agerade underleverantör (UE) åt Skanska under byggnationen. Projektet omfattade förstudie med kravanalys, design, projektering, funktions- och acceptanstester, dokumentation, införande och överlämnande. Projektet infördes med stöd av Prince 2-metodik.
 • DHL Supply Chain AB

  Senior Projektledare

  2017 - 2017

  Peter ledde förbättringsprojekt vars syfte var att implementera ett nytt WMS (Warehouse Managing System, JDA). Projektet var ett pilotprojekt som drevs i Sverige för att sedan rullas ut till samtliga DHL’s siter och kunder i Norden. Syftet var uppnå ett gemensamt och strukturerat arbetssätt.
  Förstudie med processkartläggning, mappning av processer samt processutveckling var viktiga faktorer för projektet.
  Projektmetoder som användes var bland annat De PICT för projektstyrning och agila metoder för förbättringsprojekt
 • DHL Supply Chain AB

  Senior Projektledare

  2016 - 2017

  Peter ledde implementationsprojekt för en global tredjepartslogistikkund som konsoliderade ett nordiskt lager. Uppdraget innebar att integrera kundsystem och fysiska lager in i DHL´s lagerhanteringssystem WMS (Warehouse Managing System). Projektet innefattade IT- integration (EDI) samt att arbeta fram en samarbetsform exempelvis att formulera SOP och ta fram QA krav. Förstudie med processkartläggning och planering av produktionsinförandet var viktiga element samt processutveckling för att genomföra den smidiga transformationen.
  Projektmetoder som användes var bland annat De PICT för projektstyrning och agila metoder för förbättringsprojekt
 • DHL Supply Chain AB

  Senior Projektledare/Förändringsledare

  2015 - 2017

  Peter ansvarade för det globala utbildningsprogrammet CSCS (Certified Supply Chain Specialist). I sin roll som förändringsledare genomförde Peter klassrumsutbildning i olika moduler som exempelvis grundutbildning för cirka 1 200 medarbetare i verksamheten.
 • DHL Supply Chain AB

  Senior Projektledare

  2014 - 2015

  Peter ledde förflyttningsprojekt i Norge vars syfte var att effektivisera och konsolidera flera av DHL’s siter. Projektet krävde exceptionellt god planering för att minimera driftstörningar hos kunderna. Då projektet innebar flytt av gods av högt värde från en site till en annan så ställdes det mycket höga krav på säkerhet då bl a rånrisken var stor. Projektet omfattade även en transformering av kunder från ett WMS (Warehouse Managing System) till ett annat.
  Projektmetoder som användes var bland annat De PICT för projektstyrning och agila metoder för förbättringsprojekt
 • DHL Supply Chain AB

  Senior Projektledare

  2013 - 2014

  Peter ledde utvecklingsprojekt med uppdrag att ta fram och införa Data ware house/Business intelligence system för Management och Operations inom den nordiska delen av DHL Supply Chain. Projektet innefattade en digitalisering genom insamling av data från flera olika system, grafiskt åskådliggöra via data i realtid samt estimera morgondagens produktion där resultatet avsåg att planera antalet mantimmar och effektivisering av produktivitet.
  Projektmetoder som användes var bland annat De PICT för projektstyrning och agila metoder för förbättringsprojekt
 • DHL Supply Chain AB

  Senior Projektledare

  2011 - 2012

  Peter ledde ett flertal implementationsprojekt för tredjepartslogistikkunder av olika storlek och typ som innebar att integrera kundsystem och fysiska lager in i DHL´s lagerhanteringssystem WMS (Warehouse Managing System).
 • Agfa Healthcare Sweden AB

  Teknisk Servicechef/Service Development Manager

  2004 - 2011

  Peter ansvarade för den tekniska serviceverksamheten i Sverige och Norge vilket omfattade personal-, budget- och resultatansvar för cirka 20 medarbetare. Arbetet innefattade affärsutveckling och verksamhetsutveckling såsom att utveckla och marknadsföra nya servicetjänster gentemot privat och offentlig sjukvård samt att koordinera samarbeten med underleverantörer, kunder och myndigheter. Vidare ingick också arbete med tjänsteutveckling inom området Professionell Services i Norden och Baltikum i samarbete med nordisk programchef.
 • General Electric Medical AB

  IT Service Manager

  2003 - 2004

  Peter hade rollen som IT Service Manager vilket innebar ett operativt ansvar för service- och supportavdelningen som även omfattade personal- och resultatansvar.
 • Sahlgrenska sjukhuset/Östra sjukhuset

  IT-Projektledare

  2001 - 2003

  Peter arbetade som projektledare hos General Electric Medical AB. Peter drev flera implementationsprojekt hos kunder inom hälsa- och sjukvård. Projekten handlade främst om digitaliseringsprojekt där GE levererade IT- system, PACS, för digital bild och lagring inom medicinteknik.
  Peter var projektledare för införande av PACS för Sahlgrenska/Mölndal/Östra sjukhuset/DSBUS. Projektet omfattade installation av HW, SW, utbildning, integration av andra IT-system såsom RIS, modaliteter, folkbokföring m.m. Projektet arbetade med installation under full klinisk drift.

  Under denna tid utbildade sig Peter i Six Sigma och certifierade sig som green belt. DMAIC låg till grund för projektmetodiken hos GE under den tiden.
 • ProAct Medical AB

  Projektledare

  2001 - 2001

  Peter arbetade som projektledare och drev mycket strategiskt viktiga projekt för ProAct, projekten var banbrytande och nyskapande för branschen då projektleveranserna byggdes som en tjänst och kunden endast betalade för utnyttjandet av tjänsten. Peter drev projekt för central digital lagring av hela Uppsala Läns Landstings bildproduktion av röntgenbilder med ett projektvärde motsvarande ca 10 miljoner SEK.
  Peter drev även framgångsrikt motsvarande projekt i Västra Götalands-regionen som valde samma lösning. Dessa projekt ställde stora krav på dokumentation och projektledning, inte minst på grund av att projekten blev mycket väl genomlysta av utomstående intressenter. En stor och viktig del av projektet var att ta fram ett regions-övergripande regelverk för hur datalagringen skulle hanteras, dessa frågor hanterades i workshops med verksamheten där processkartläggningar och flödesanalyser gjordes.

Peters kompetensområden

 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Teknisk projektledning, Infrastruktur och logistik, Administrativ delprojektledning, Projektledning inom Supply Chain, Projektledning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Processutveckling, Workshopledning, Utbildning, Förändringsledning, Order- och leveransflöden, Projektledning, Affärs och IT strategi, Medicinteknik, Supply chain management, Programledning, Change Management
 • Ledarskap

  Mentor, Affärscoachning, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Medicinsk Teknik, Hälso-Sjukvård
 • Försäljning

  Säljsupport, Anbudsförfarande
 • Projektfaser

  Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Roller

  Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Workshopledare, Coach, Lärare, Förändringsledare, Kommunikationscoach, Interimschef, programledare, Facilitator, Utbildningsledare, Teknisk projektledare
 • Metoder & Processer

  LEAN, Lean Six Sigma, Prince2, SAFe
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Marknadsföring

  Digitalisering

Peters utbildningar

 • Implementing SAFe 5.1(SPC Certifierad), We Are Movments, Sthlm

  2021 - 2021

 • Leda digital transformation, Teknikhögskolan Karlstad

  2020 - 2021

 • Prince2 Foundation (inkl. Certifiering), AWC

  2017 - 2017

 • Facilitering, NKD, Paris

  2015 - 2015

 • Projektledarutbildning med certifiering, Fujitsu

  2010 - 2011

 • UGL, Ugil Konsult

  2005 - 2005

 • Six Sigma, Green Belt, General Electric

  2003 - 2004

 • Tekniskt linje, Huddinge Gymnasium

  1980 - 1983

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 583

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning