Hoppa till sidans innehåll

Att skapa och driva säkra, skalbara och kostnadseffektiva molninfrastrukturer

Vi delar med oss av tankar och spaningar från våra specialistområden. Här är det Janne Aho, systemutvecklare ansluten till Kvadrat Borlänge som berättar.

Janne Aho är systemutvecklare och ansluten till Kvadrat Borlänge.

Hej Janne, beskriv vad du gör och din kompetens!

− Jag jobbar som systemutvecklare med fokus på DevOps och molnbaserade lösningar. Är certifierad Azure Developer och DevOps Engineer Expert. Under de senaste åren har jag arbetat med att utveckla och underhålla lösningar på Azure-plattformen.
 
Jag kom in i it-branschen 2007 och har haft förmånen av att utveckla lösningar för en mängd olika branscher. Jag har hjälpt företag att migrera till molnet, implementera DevOps, automatisera processer och hantera stora datamängder. Jag lever efter processen ”Continuous Learning” där jag strävar efter att kontinuerligt förbättra mina kunskaper och färdigheter genom hela livet. Det handlar om att vara öppen för att lära sig nya saker, utveckla nya kompetenser och anpassa sig till nya omständigheter och utmaningar. Inom vår bransch är t ex certifieringar en bra väg för att validera kunskap och färdigheter.
 
Jag brinner för att skapa och driva säkra, skalbara och kostnadseffektiva molninfrastrukturer och kan hjälpa till med allt från arkitekturdesign och implementering till att optimera prestanda och övervaka driftsmiljön. 
 
Vad är viktigt för att lyckas inom det område/de områden du konsultar inom?
 
− Det är antagligen inte en överraskning för någon att, förutom den tekniska utvecklingen, utvecklas också människornas kultur och förmåga att samarbeta − så det gäller att man fokuserar på rätt saker.
En av de viktigaste faktorerna är att automatisera processer såsom bygga, testa, distribuera och driftsätta mjukvara (CI/CD). Automatisering ökar hastigheten och kvaliteten på leveranserna, vilket är avgörande för att möta kundbehov och för att hålla sig konkurrenskraftig på marknaden. En annan faktor som är avgörande för att lyckas är att ha en kultur som främjar samarbete, öppen kommunikation och ett agilt arbetssätt. Teamet bör ha en gemensam förståelse för vilka värderingar som är viktiga och arbeta tillsammans för att leverera värde till kunderna.
 
Verktyg är också en viktig faktor. Det finns många verktyg som kan användas för att stödja DevOps och molnutveckling, t ex plattformar som Azure DevOps. Det är viktigt att välja verktyg som passar teamet och organisationens behov. Säkerhet är också en viktig, men bred aspekt att ha koll på. Säkerhetstester bör genomföras regelbundet och säkerhetsåtgärder bör implementeras tidigt i utvecklingscykeln för att minska risken för säkerhetsbrister.
 
Slutligen är lärande och förbättring en central faktor. Det är viktigt att ständigt lära sig av tidigare erfarenheter och göra förbättringar för att ständigt förbättra effektiviteten, kvaliteten och säkerheten i utvecklingsprocessen.
 
Hur ser framtiden ut för ditt område, milstolpar eller trender framöver?
 
− För fler och fler organisationer och företag kommer molnet att vara den primära plattformen för applikationsutveckling och -drift, vilket innebär att molnarkitektur och DevOps-metodik kommer att fortsätta vara viktiga delar av utvecklingsprocessen.
 
En av de största trenderna inom molnutveckling är ökad användning av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att förbättra prestanda och effektivitet i utvecklingsprocessen. Genom att automatisera många av de upprepade och tidskrävande uppgifterna kan utvecklare frigöra tid och fokusera på mer komplexa uppgifter med högre värde.
 
En annan trend är ökad användning av containers. Applikationer som innehåller flera containrar och distribueras över flera servrar eller molntjänster kan vara komplexa och utmanande att hålla igång. Containerplattformar (ex Kubernetes) har blivit en viktig faktor för att underlätta hantering och drift av distribuerade applikationer och det förväntas fortsätta att utvecklas för att stödja nya teknologier och öka skalbarheten.
 
Säkerhet kommer också att fortsätta vara en viktig aspekt inom DevOps och molnutveckling. Med ökad användning av molninfrastruktur och fler sammankopplade system kommer behovet av att säkra applikationerna och data att öka.
 
Slutligen kommer utveckling av IoT-applikationer och edge computing att fortsätta växa och därmed öka behovet av DevOps-metodik och molnarkitektur för att hantera de utmaningar som följer med dessa teknologier. 
 
Berätta om ett riktigt kul eller intressant uppdrag, vad löste du och/eller lärde dig där?
 
− Vi börjar komma i mål med ett stort jobb där vi städar, flyttar och ser över all manuell hantering av infrastrukturen i ett relativt stort projekt. Teamet och kunden ser verkligen nyttan med att automatisera processen för att bygga, konfigurera och distribuera infrastrukturen. Detta minskar risken för manuella fel och gör att processen blir snabbare och mer tillförlitlig. Här fick jag möjligheten att utnyttja mina kunskaper inom Azure och automatisering med hjälp av PowerShell. 
 
Det hela resulterar i att infrastrukturen alltid skapas på samma sätt och att det inte finns några avvikelser mellan olika miljöer. Detta gör det lättare att hitta och lösa problem och gör det också enklare att replikera en miljö för testning och utveckling.
 
Vad är det bästa med Kvadrat?
 
− Människorna! På Kvadrat har vi en avslappnad miljö för att skapa professionella nätverk genom våra evenemang. Utöver att öppna upp nya möjligheter, kan vårt nätverk också fungera som en utvecklingsplattform genom möjligheterna att få feedback och råd både professionellt och personligt.
  
Stort tack, Janne!
 
Är du också nyfiken på Kvadrat? Läs mer här.

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning